Barn med trakealkanyl ska inte bada så att kanylen riskera hamna under vattnet eftersom det kan leda till drunkning. Om barnet med trakealkanyl hamnar under vatten kan vattnet utan hinder strömma ner i lungorna via kanylen. Barnet kan inte hålla andan eller skydda sig på något sätt, vilket innebär risk för drunkning. Då barnet ska duscha får man se till att inte rikta strålen mot trakeostomat. Vatten kan lätt rinna ner vid sidan om trakealkanylen.