• Vid plus cirka 5 grader Celsius och kallare bör barnet inte anstränga sig ute och dra in mycket kall luft i lungorna
  • Vid minusgrader Celsius bör barnet helst inte vistas ute
  • OBS: Fuktvärmeväxlaren innehåller ett filter. Fukten i filtret kan frysa till is.

Vetenskapligt stöd för rekommendationerna finns inte, utan de baseras på klinisk erfarenhet. Då barnet får en trakealkanyl kopplar vi bort näsans funktion att värma, befukta och filtrera inandningsluften. Fuktvärmeväxlaren (HME-ventilen, fuktnäsan) hjälper till att filtrera bort damm och smutspartiklar men förmår inte att värma och befukta luften tillräckligt väl då det är kallt ute. Barnet bör därför inte vara ute i kylan och anstränga sig och dra in mycket kall luft i lungorna. En fluffig halsduk kan hjälpa till att bevara värmen i fuktvärmeväxlaren, men man måste vara observant på barnets andning.