Operatör ansvarar alltid för korrekt operationsindikation, operationsteknik, val av trakealkanyl utifrån preoperativ anatomi och värdering av övriga riskfaktorer, samt att adekvat dokumentation utförs, t.ex. ”Den här patienten är TRAKEOTOMERAD.”

Material

Trakealkanyl

Trakealkanyl, utan fenestrering, med innerkanyl och kuff bör användas initialt. Innerkanyl kan lätt tas ur och rengöras vid sekretanhopning. Vid avvikande anatomi, när en längre trakealkanyl behövs, kan proximalt eller distalt förlängda trakealkanyler användas. Justerbara trakealkanyler med innerkanyl är lämpliga att använda på överviktiga patienter, eller på patienter med tumör på halsen eller i trakea. Trakealkanylen hålls regelmässigt kuffad ett dygn efter operationen. Därefter utvärderas behovet av kuffad trakealkanyl och vilket kufftryck som behövs. Kufftryck ska mätas med tryckmätare.

Trakealkanyl och kuffbar intubationstub i en storlek mindre än den som patienten har ska finnas på operationssal samt invid patienten på vårdavdelning/intensivvårdsavdelning.

 

Övrig utrustning

  • Rullkudde eller axelkudde samt kudde för stabilisering av huvud.

  • Trakeotomigaller.

  • Sug.

  • Pannlampa.

  • Diatermi.

  • Syrgas.

  • Koldioxidmätare.

  • Utrustning för maskventilation och intubation.

 

Olika kanylsorter

 

Kanyl_3.jpg
Portex Bivona TTS utan uppblåst Kuff

Kanyl_4.jpg
Portex Bivona TTS med uppblåst kuff

 Kanyl_2.jpg 
Portex Blueline med kuff och sugkanal

 Kanyl_1.jpg
Portex Blueline utan kuff och sugkanal

 

 OLA 5937 
Shiley XLT proximalt förlängd & Shiley XLT distalt förlängd

OLA 5944 
Shiley Flexible okuffad

OLA 5967 cut
Portex UniPerc 
Observera Låsmekanismen, pressas förbi horisontalläget så mycket det går.

OLA 5954 cut
Portex Bivona utan kuff

OLA 5972 cut 
Tracoe twist med kuff och sugkanal