Akut-stopp-i-trakealkanyl_bold.png

Handläggning akut stopp i trakealkanyl
(se flödesschema vid akut stopp i trakealkanyl)

Förvissa dig om patienten har eller inte har fri luftväg ovan trakeostomat

 • Om patienten har smittsam infektion i luftvägarna tag först på dig skyddsutrustning.
 • Tag ut innerkanyl om den finns, det löser ofta problemet. Lämna inte patienten ensam!

Om inte luftpassage förbättras när innerkanyl tas ut, eller om trakealkanyl saknar innerkanyl fortsätt enligt nedan:

 • Larma kollegor.
 • Sug rent med grov sugkateter, spruta koksalt 1-3 ml, sug igen – flöda syrgas (10 l) mot luftväg med syrgasslang eller mask.
 • Sug förbi trakealkanylens spets. Är det stopp i trakealkanylen eller nedom trakealkanylens spets, klipp trakealkanylbandet runt halsen. Kontrollera om möjligt med flexibelt endoskop.
 • Kuffa ur om kuffad trakealkanyl.
 • Ta ut trakealkanylen – fortsätt flöda syrgas.
 • Böj huvudet bakåt. Håll trakeostomat öppet genom att dra i hållsuturer om dessa finns, annars med trakeotomihakar/Carlens hakar eller långt nässpekulum.

Om patienten inte andas: 

 1. Sätt in en mindre trakealkanyl eller intubationstub via stomat.
 2. Intubera om möjligt oralt om a inte går.
 3. Ventilera över stomat om a-b inte går.
 4. Fortsätt enligt HLR.

Om patienten andas:

 1. Sug rent
 2. Sätt tillbaka trakealkanyl
 3. Kontrollera läget med flexibelt endoskop.

 

Vid kraftig blödning i trakealkanylen eller från trakeostomat (sällsynt)

 • Kalla på hjälp
 • Sug rent i trakealkanylen. Gör uppehåll så barnet kan andas
 • Sug igen, upprepa vid behov.

 

Akutväska

Alla barn med trakeostomi ska ha en akutväska som alltid finns i barnets direkta närhet. Akutväskan ska kontrolleras dagligen och efter användning. Den ska enbart innehålla material för akuta situationer.

 

Akutväskans innehåll

  • 1 trakealkanyl i samma storlek som barnet har
  • 1 mindre trakealkanyl (en storlek mindre); används om man inte får ned den ordinarie storleken
  • Sugkateter anpassad efter barnets ordinarie trakealkanyl storlek samt efter den mindre
  • Förbandssax
  • Eventuellt peang och pincett
  • Nackband
  • Slitskompress
  • Natriumklorid (NaCl, 9 mg/ml) och 2 ml spruta
  • Fuktvärmeväxlare (HME) med syrgasnippel
  • Eventuellt glidmedel för trakealkanyl
  • ”Frånkopplingskil” om fuktvärmeväxlaren fastnat
  • Sterilt vatten och 2 ml spruta om barnet har en TTS kuffad trakealkanyl
  • Ficklampa och batteri
  • Andningsballong med mask
  • Varningsinformation om barnet inte har fri luftväg ovanför stomat.