En trakeotomerad patient kan vårdas på vårdavdelning på sjukhus om utrustning och personal med kompetens för vård av trakeotomerad patient kan säkerställas.

Patienten måste övervakas noga det första dygnet efter trakeotomin, detta på grund av ökad risk för komplikationer, varför vård ofta sker på IVA/ postoperativ avdelning. En i övrigt frisk patient kan flyttas till vårdavdelning redan några timmar efter trakeotomi om det postoperativa förloppet är komplikationsfritt och personal med rätt kompetens finns på vårdavdelningen.

Postoperativ vård av trakeostomin på operationsdagen:

 • Byte av trakeostomikompress vid behov.

 • Trakeostomiband runt nacken skall ge plats för maximalt två fingrar mellan band och hud.

 • Kontroll av andning/puls/blodtryck/kroppstemperatur.

 • Huvudändan på sängen ska vara höjd.

 • Trakealkanyl med kuff med sugkanal ovanför kuffen möjliggör sugning av slem. Slem försvårar respiratorbehandlingen och kan orsaka pneumoni.

 • Trakealkanyl bör vara kuffad första dygnet för att minska postoperativt sivande småblödning ner i luftväg.

 • Trakealkanylens kufftryck regleras med kuffmätare enligt ordination, normalvärde 20-30 cm H2

 • Anfuktning av inandningsluft ska ske genom användning av fukt- och värmeväxlare.

 • Huden runt trakealkanyl observeras avseende blödning i vävnad och subkutant emfysem.

 

Utrustning hos den trakeostomerade patienten

Följande instrument ska finnas i direkt anslutning till platsen där den trakeotomerade patienten vårdas, utöver förbrukningsmaterial för skötsel av patientens trakeostoma:

 • Carlens hakar/trakeotomihakar och/eller långt nässpekulum under den första veckan efter operationen.
 • Sax, peang och pincett.
 • Ficklampa
 • En extra trakealkanyl med kuff, i en storlek mindre än den patienten har.
 • Orotrakealtub i adekvat storlek samt en storlek mindre.
 • 10 ml kuffspruta.
 • Sug med vakuumkontroll och sugkatetrar.
 • Atraumatisk ledare.
 • Utrustning för maskventilation.

Den_här_patienten_är_trakeotomerad-01.png

Bilden går även att ladda ner på denna sidan.