(vg se flödesschema Planering inför dekanylering på vårdavdelning)

Förutsättning för dekanylering föreligger om:

  • Det inte kan förväntas att aspirationsproblem uppstår när trakealkanylen tas bort.
  • Patienten har normalt syrgasbehov.
  • Patienten andas spontant.
  • Sjukdomsförloppet är stabilt.
  • Inget behov av rensugning av nedre luftvägar.
  • Patienten har inte behov av trakealkanyl på grund av andra sjukdomar eller trånga förhållanden i luftvägar ovanför trakealkanyl.

Då trakealkanyl har avvecklats ska trakeostomat tejpas sida till sida. En dubbelvikt torr kompress tejpas över patienten uppmanas,  för bästa möjliga tätning, att hålla över stomat vid tal eller hosta. Spontanläkning avvaktas under några veckor. Suturering av trakeostoma kan innebära risk för emfysem.

 Planering-inför-dekanylering-på-vårdavdelning-bold.png

Flödesschema för dekanylering

Flödesschemat finns även som nedladdningsbar fil på denna sida